فایل ها

اطلاع رسانی > فایل ها >

ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1prioritization of pipelines projectes
2اعتبارسنجی و اولویت بندی سرمایه گذاری برای طرح ها و پروژه های خطوط لوله
3معیارهای انتخاب پیگرانی هوشمند به منظور بازرسی خطوط لوله
4Evaluating the earth quake effects on submarine on shore pipelines
5امکان سنجی و چالش های اجرا و راهبری پروژه های خطوط لوله صادراتی گاز
6چالش های اسناد مناقصه طرح ،پروژه های خطوط لوله سراسری به روش دو عاملی( epc)
7hydrate mangement in gas pipelines during shut - in condition
8شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
9پارامترهای موثر بر رفتار پوشش ها در جو
10Altis company profile Q2
11هشتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتقال گاز
12نشت یابی هلیومی
13Legal & contractual framework in out sourcing of pipleline operation
14نقش میکرو ساختار و بافت روی حساسیت ترک های هیدروژنی در خطوط لوله فولادی
15مدیریت کنترل و نظارت بر داده ها پیگرانی توسط GIS
16نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
17هشتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتقال نفت و گاز و اخلاق حرفه ای در مدیریت و مهندسی
18بررسی و تحلیل شبکه توزیع بخار در مجتمع های پتروشیمی منطقه عسلویه جهت کاهش اتلاف انرژی
19codes and standards for composite repair systems
20ارزیابی عملکرد حفاظتی پوشش های خارجی خطوط لوله مدفون
21مروری بر الزامات مدیریت یکپارچگی خطوط لوله انتقال گاز براساس استاندارد ASNL/ASME/B31.8 S2016
22مدیریت ادعا در پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز
23How to become a programmer?
24ساختارهای بازدارنده و مشوق سرمایه گذاری در پروزه های خطوط لوله
25Mahshar pipe protection co
26مشارکت شرکت های پیمانکاری و معندسی و برخی از چالش های آن در پروژه های EPC
27تحلیل نتایج پایش خوردگی داخل خطوط لوله انتقال گاز ترش در منطقه خانگیران
28بکارگیری قراردادهای BOT در پروژه های خطوط انتقال
29اجرای پروژه های خطوط انتقال گاز ایران
30روش های جهت یابی و موقعیت یابی در دریا برای اجرا ی خطوط لوله های زیر دریایی
31اهمیت و نقش رابطه های بین خطوط سراسری در افزایش ظرفیت و پایداری شبکه انتقال گاز